KNMG: geen samenhang in maatregelen VWS

16 december 2011

VWS begroting bevat veel ad hoc bezuinigingen die de zorg bedreigen. De KNMG vindt het positief dat de begroting van VWS als enige nog wat mag groeien. Het probleem is echter dat gepoogd wordt de reële zorgkostenontwikkeling te beteugelen zonder samenhang. Daardoor hebben maatregelen op de ene plek nadelige effecten op de andere. Zo zal de bezuiniging op de huisartsenzorg leiden tot een groter beroep op de duurdere tweedelijns zorg, waar vervolgens geen capaciteit is om dat op te vangen.

De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 53.000 artsen en studenten geneeskunde. De Orde van Medisch Specialisten maakt deel uit van de KNMG.