KNMG: de zorg moet doelmatiger

19 december 2011

Artsenfederatie KNMG vindt dubbele diagnostiek, onnodige consulten, het voorschrijven van teveel geneesmiddelen en dubbele indicaties voor hulpmiddelen ongewenst. Ondoelmatige zorg leidt tot ergernissen en tijdsverspilling. Een belangrijke oorzaak is tekortschietende informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners.

In het NPCF-rapport 'Zuinig met zorg' wordt verslag gedaan van de meldactie van de NPCF over kosten en bezuinigingen in de zorg, waarop 4000 reacties van zorgconsumenten binnen kwamen.


De OMS steunt van harte het feit dat de NCPF het kostenbewustzijn onder patiƫnten verhogen. Voor medisch specialisten is kostenbewust handelen een belangrijk thema. Zo wordt momenteel een app ontwikkeld die medisch specialisten inzicht geeft in de kosten van de geneesmiddelen. Dit biedt de mogelijkheid om goedkopere alternatieven te zoeken. Het wachten is nu op de KNMP om de betrokken gegevens aan te leveren.

Gerelateerde links