Klinisch geriaters presenteren wetenschapsagenda ouderengeneeskunde

17 juni 2015

Gisteren heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) hun wetenschapsagenda aan minister Schippers van Volksgezondheid aangeboden. Deze agenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de ouderengeneeskunde waarvoor onderzoek dringend nodig is. De groep kwetsbare ouderen in Nederland groeit en niet altijd is even duidelijk voor wie welke behandeling het meest passend is. Om de zorg voor kwetsbare ouderen verder te verbeteren is dus meer kennis nodig.

Hanna van der Jagt, voorzitter van de NVKG, en Arend Arends, voorzitter van de commissie Kwaliteit, boden de wetenschapsagenda aan minister Schippers van Volksgezondheid aan. De minister reageerde verheugd: “Ik vind het ontzettend goed dat jullie dit doen. Dat jullie jezelf een spiegel voorhouden en ook een stapje terug doen en afvragen: is het zinnig wat we doen, moet alles wat kan? In het huidig tijdsgewricht is het van belang dat jullie onderzoeken of het nuttig is wat we doen: het gaat om zinnige zorg.” De wetenschapsagenda is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en patientenorganistaies.

Onderzoeksvragen

De top tien bestaat uit onder meer onderzoek naar de effectiviteit van bloedruk- en cholesterolverlagers voor ouderen boven de 80 jaar. Deze groep mensen krijgt de middelen vaak automatisch voorgeschreven, jaren achtereen, en het is de vraag of dit altijd wel nodig is. “Op hogere leeftijd kunnen bloeddrukverlagers juist een nadelig effect hebben. Sommige ouderen krijgen last van bijwerkingen met kans op vallen,” aldus Hanna van der Jagt.

Een ander belangrijk onderzoek gaat over de effecten van de zogenaamde advanced life care planning bij patiënten met dementie. De klinisch geriaters willen meten of starten met een zorgplan al vanaf de diagnose dementie, leidt tot betere kwaliteit van leven voor de patiënt en behoud van regie op eigen leven.

Zorgevaluatie

Deze wetenschapsagenda gaat over zorgevaluatie, onderdeel van de campagne Verstandig Kiezen van de Federatie Medisch Specialisten. Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling, zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Van een groot aantal behandelingen is de winst voor de gezondheid niet wetenschappelijk onderzocht of niet aangetoond. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken. De beste behandeling voor de patiënt, dat is de kern van het vak van medisch specialist.

Jaar van de Transparantie

2015 is door minister Schippers van Volksgezondheid uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Transparantie’. Schippers wil  informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg verbeteren. Deze wetenschapsagenda met onderzoeken naar de effectiviteit van zorg voor oudere patiënten geeft hier ook invulling aan.