Kijkje in de keuken: innovaties in de praktijk

13 juli 2018

Een e-health app voor betere zorg aan patiënten met chronische darmontsteking, zorg die steeds meer verplaatst wordt naar de thuisomgeving, nieuwe vormen van patiënteninformatie. Een greep uit de innovaties die tijdens de tweede inspiratiesessie van het Platform Innovatie gepresenteerd werden. Medisch specialisten vanuit het hele land kwamen bij elkaar om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen.

“Innovaties kunnen het werk leuker en makkelijker maken en tegelijk bijdragen aan betere zorg”,  stelt Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie. “Ons Platform Innovatie geeft medisch specialisten de kans om aangesloten te blijven bij alles wat er op dit terrein gebeurt, kennis en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en waar mogelijk samen te werken. Het uiteindelijke doel: zorgen dat goede innovaties sneller en beter landen in de praktijk en breder toegepast kunnen worden.”

Innovaties in de praktijk

Ziekenhuisapotheker Maryse Spapens hield tijdens deze inspiratiesessie een boeiende pitch over de juiste zorg op de juiste plek zoals dit momenteel in ontwikkeling is binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Steeds vaker verlenen zij sommige vormen van zorg buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld door verpleegkundigen bij de patiënt thuis chemotherapie te laten toedienen.  

MDL-arts Andrea van der Meulen vertelde over de nieuwe E-Health app ‘Mijn IBD-coach’. Door telemonitoring houden arts en patiënt samen de gezondheidstoestand van de patiënt in de gaten. De resultaten zijn veelbelovend: de informatie vanuit deze app leidt tot betere therapietrouw, minder complicaties, minder bezoeken aan de polikliniek, en betere zorguitkomsten.

Longarts Ralph Koppers presenteerde een innovatie in vier Friese ziekenhuizen waarbij patiënteninformatie wordt aangeboden in de vorm van video in plaats van de traditionele patiëntenfolder. Zijn ervaring is dat het samen bekijken van de video leidt tot een effectiever gesprek in de spreekkamer.

Gabriëlle Speijer, oncoloog/radiotherapeut presenteerde met trots het nieuw gelanceerde systeem Snomed CT: deze internationale computertaal voor registratie van patiëntgegevens zorgt voor betere koppeling van gegevens uit verschillende systemen en moet daarmee gaan bijdragen aan een beter bruikbaar EPD.

Innovaties beoordelen en stimuleren

Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde hield tijdens de bijeenkomst een inspirerende voordracht over zijn initiatief NeLL, het National e-health Living Lab. Ontwikkelaars en gebruikers testen daar samen de kwaliteit van e-health toepassingen en beoordelen deze op effectiviteit. “Zo kunnen we bevorderen dat e-health toepassingen beter landen in de praktijk en doen waar ze voor bedoeld zijn: patiënten meer regie geven over hun eigen gezondheid.” Internist Erik Jan van Lieshout gaf een inkijkje in het Platform Innovatie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Wat zijn de aandachtspunten bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties? “Het begint met inspiratie”, aldus Van Lieshout. “Maar goede ideeën moet je vervolgens wel vasthouden: je moet zorgen dat een innovatie niet inzakt en verdwijnt, maar echt verankerd wordt in het medische proces.”

Meer informatie

De volgende inspiratiesessie vindt plaats op 13 november. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sonja Wouters via raadw&i@demedischspecialist.nl