Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd

6 november 2017

In Nederland hebben gemiddeld tien op de duizend mensen last van epileptische aanvallen. Afhankelijk van het type epilepsie en de situatie van de patiënt, kan er voor een bepaalde behandeling worden gekozen. Om het proces van samen beslissen tussen patiënt en neuroloog te ondersteunen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Epilepsie Vereniging Nederland drie consultkaarten ontwikkeld. Voor nieuw gediagnosticeerde epilepsie, partiële epileptische aanvallen (aanvallen in bepaald deel van de hersenen) en voor moeilijk behandelbare epilepsie.

Consultkaarten worden tijdens het bezoek aan de neuroloog gebruikt. Neuroloog en patiënt bespreken aan de hand van de consultkaart de behandelmogelijkheden, kunnen deze met elkaar vergelijken en daarbij de voorkeuren van de patiënt bespreken. De informatie kan na afloop door de neuroloog worden meegegeven, zodat de patiënt er thuis rustig over kan nadenken en het kan bespreken.

Eenvoudig overzicht

Consultkaarten geven een eenvoudig overzicht van alle behandelmogelijkheden en de meest gestelde vragen door patiënten. Zo behandelt de consultkaart die betrekking heeft op nieuw gediagnosticeerde epilepsie bij volwassenen keuzemogelijkheden voor het wel of niet starten met medicatie. Als de keuze valt op geen medicijngebruik, geeft de consultkaart aan wat de patiënt kan doen om een aanval te voorkomen. Voor patiënten die last hebben van partiële epileptische aanvallen komen de verschillende soorten medicijnen aan bod. Het gaat dan om vragen als hoe vaak een medicijn moet worden gebruikt, wat hiervan de bijwerkingen zijn en hoe groot de kans is dat de epileptische aanvallen wegblijven. De derde consultkaart is voor patiënten die ondanks medicatiegebruik nog steeds last hebben van epileptische aanvallen. De consultkaart helpt bij het maken van een keuze over bijvoorbeeld wel of niet opereren.

Consultkaarten

Consultkaart© is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. Consultkaarten worden ontwikkeld door de betrokken wetenschappelijke vereniging en patiëntenorganisatie. De ontwikkeling kent een vaste procedure en criteria. Naast de consultkaarten over epilepsie zijn er consultkaarten ontwikkeld op gebieden zoals trombose, longembolie, blijvende schade aan de nieren, vocht in het middenoor en ontstoken keelamandelen bij kinderen.

Alle gepubliceerde consultkaarten zijn te vinden op www.consultkaart.nl