Kennisinstituut publiceert Jaaroverzicht 2016

30 juni 2017

Het Jaaroverzicht 2016 van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is online beschikbaar. In vogelvlucht krijgt u een indruk van de projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

In 2016 bood het Kennisinstituut ondersteuning aan 30 wetenschappelijke verenigingen en voerde ca. 160 kwaliteits- en kennisprojecten uit. Op het gebied van richtlijnen, geïntegreerd kwaliteitsbeleid, zorgevaluatie, maar ook over onderwerpen als kwaliteitsmeting- en visitatie, implementatie en patiëntenparticipatie. Deze projecten werden grotendeels gefinancierd vanuit de kwaliteitsgelden medisch specialisten. 

Teus van Barneveld, directeur: “Onze ambitie is om de medisch specialist optimaal te ondersteunen bij het verlenen van goede zorg aan de patiënt. In 2016 hebben we op dat vlak veel stappen kunnen zetten. Niet alleen in het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten die de medisch specialist kan gebruiken in de zorg voor de patiënt. Maar ook door kennis te verzamelen over goede methodieken. Daarmee kunnen we deze instrumenten steeds verder verbeteren.”