Kennisinstituut: “Sterke groei op alle fronten”

4 juli 2016

Vandaag publiceert het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten haar jaaroverzicht 2015. “Een jaar waarin het Kennisinstituut een sterke groei op alle fronten doormaakte”, aldus directeur Teus van Barneveld. Tegelijkertijd lanceert het Kennisinstituut haar nieuwe website met een eigentijdse huisstijl en verbeterde gebruiksvriendelijkheid.

Het Kennisinstituut legt in haar activiteiten de verbinding tussen beleid, wetenschap en praktijk. De Federatie Medisch Specialisten stelt in de Raad Kwaliteit gezamenlijk kwaliteitsbeleid vast voor medisch-specialistische zorg. Het Kennisinstituut biedt een platform om dit beleid uit te voeren. Dat hier een duidelijke behoefte ligt bij de wetenschappelijke verenigingen, blijkt uit de sterke groei die het Kennisinstituut ook in 2015 weer doormaakte, zowel in aantal activiteiten als in aantal medewerkers.

Transparantie

Van Barneveld: “In 2015 was een grote rol weggelegd voor projecten in het kader van het jaar van de Transparantie. Zo ondersteunden wij een programma waarbij voor 30 aandoeningen de kwaliteitscyclus wordt geoptimaliseerd en betrouwbare patiënteninformatie over tweedelijnszorg wordt ontwikkeld voor de website Thuisarts. Om de Richtlijnendatabase toegankelijker te maken voor patiënten, schreven we van 300 richtlijnen korte en eenvoudige samenvattingen. Een deel daarvan staat inmiddels al online. Ook speelde het Kennisinstituut een belangrijke rol in het programma Samen Beslissen: in samenwerking met Patiëntenfederatie NPCF ontwikkelen we voor 22 aandoeningen option grids: tools die arts en patiënt samen kunnen gebruiken bij het maken van een weloverwogen keuze over de optimale behandeling.”

Samenwerking

Naast de activiteiten rondom het Jaar van de Transparantie, ondersteunde het Kennisinstituut 30 wetenschappelijke verenigingen bij trajecten op het gebied van richtlijnontwikkeling, zorgevaluatie, kwaliteitsvisitatie en geïntegreerd kwaliteitsbeleid. “Internationale samenwerking wordt daarbij steeds belangrijker”, constateert Van Barneveld. “Het drukbezochte Guidelines International Network (GIN) congres in Amsterdam dat het Kennisinstituut mede organiseerde, is daar een goed voorbeeld van. Het gaf een waardevolle kans om onze kennis en ervaring te delen en zelf nieuwe inzichten op te doen voor richtlijnontwikkeling in Nederland.”

Website

Uitgebreide informatie over de vraagstukken waar het Kennisinstituut voor wordt ingeschakeld, is te vinden op de vernieuwde website. Van Barneveld: “De website heeft een herkenbare nieuwe huisstijl waarbij de verbinding is gelegd met de huisstijl van onze moederorganisatie de Federatie Medisch Specialisten. De bezoeker vindt er duidelijke informatie over de kennisgebieden waarop het Kennisinstituut werkzaam is. Voorbeeldprojecten geven een indruk van de aanpak en de resultaten die onze adviseurs boeken voor de wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast is de navigatie op de website verbeterd zodat de bezoeker sneller vindt wat hij zoekt. Via een login kunnen onze werkgroepleden rechtstreeks naar hun werkdocumenten in de digitale werkomgeving Project Place. Ik nodig u graag uit om onze nieuwe website te bezoeken en ons jaaroverzicht te lezen!”