KDC behandelde 1.500 dossiers

21 september 2016

In het eerste halfjaar van 2016 behandelde het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD ongeveer 1.500 dossiers. De meeste vragen (66%) gingen over arbeidsovereenkomsten en aanstellingen. Een derde wordt beantwoord door de Infodesk van het KDC, twee derde handelen juristen af.

Medisch specialisten

Medisch specialisten worden het vaakst bediend door het KDC. Er is daarbij nauwelijks onderscheid tussen een medisch specialist in vrij beroep of in dienstverband: beide groepen medisch specialisten nemen ongeveer een derde van de dossiers voor hun rekening. In 8% van de gevallen gaat het om basisartsen en aios die contact opnemen met het KDC, een kwart van de dossiers betreft andere zorgprofessionals zoals huisartsen, apothekers en sociaal geneeskundigen.

Soorten zaken

Met name psychiaters maken veel gebruik van de diensten van het KDC: bijna een kwart van de vragen is van hen afkomstig. Dat is niet verrassend, aangezien de psychiaters de grootste beroepsgroep vormen. Maar ook kinderartsen, anesthesiologen en internisten roepen vaak de hulp in van het KDC. Het gaat dan vooral om vragen over arbeidszaken: arbeidsovereenkomsten, pensioen, cao’s en arbeidsconflicten. In het tweede kwartaal was er een toename van het aantal vragen dat betrekking had op ondernemingszaken. Dit kwam met name doordat per 1 mei de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft.

Lees meer over het KDC