Kamer: overheid pak regie op digitale uitwisseling

13 juni 2018

De regering moet indien nodig de regie nemen om te zorgen dat zorgverleners per 2020 in staat zijn om gegevens digitaal uit te wisselen. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag per motie gevraagd. De motie werd ingediend door GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet, naar aanleiding van een Kamerdebat eind mei over administratielast in de zorg. Ook de Federatie heeft eerder aangegeven dat de rol van VWS hierin steviger mag zijn.

Ellemeet wijst erop dat een deel van de administratielast een gevolg is van het feit dat ICT-systemen het niet mogelijk maken voor zorgverleners om medische informatie digitaal te delen. In de motie vraagt Ellemaat de regering om de voortgang van het Informatieberaad Zorg nauwgezet te volgen. Het Informatieberaad is een samenwerking van het ministerie van VWS en zorgpartijen om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor het informatiestelsel in de zorg.

Harde deadline

De ambitie van dit Informatieberaad Zorg is dat zorgverleners per 2020  patiëntgegevens digitaal, beveiligd en gestandaardiseerd kunnen uitwisselen. En dat de patiënt te allen tijde beschikt over zijn eigen gegevens uit al die verschillende systemen en ook zelf kan bepalen met wie hij die gegevens deelt. In de motie geeft Ellemeet aan dat als ‘bij gebleken onvoldoende voortgang’ de regering zelf ‘de regie moet nemen om te zorgen dat deze deadline van 1 januari 2020 wordt gehaald.’ Deze motie kon dinsdag rekenen op steun van tien fracties; alleen de SP, PVV en Partij van de Dieren ontzegden hun steun.

Niet alleen faciliteren

De Federatie heeft naar aanleiding van het actieplan (Ont)Regel de Zorg, dat in het Kamerdebat eind mei werd besproken, aangegeven dat VWS niet alleen moet faciliteren en monitoren, maar juist een zichzelf stevige rol moet toedichten als het gaat om de EPD/ICT-problematiek. En daarmee ook de problemen rondom de digitale uitwisseling ofwel beschikbaarheid van het medisch dossier voor de patiënt.

Naast deze motie is er nog een motie van GroenLinks en D66 over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk aangenomen door de Kamer. De motie van VVD, D66 en CDA over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders is aangehouden.