Juist en passend gebruik van e-consulten

26 juli 2018

De Federatie Medisch Specialisten wil e-health stimuleren en medisch specialisten ondersteunen bij het juist en passend gebruik ervan. In een nieuwe handreiking, die op verzoek van de Federatie door medisch specialisten is gemaakt, staan handvatten en praktische tips bij het gebruik van e-consulten in de medisch specialistische zorg (MSZ).

Sinds 1 januari 2018 worden e-consulten vergoed, en in de handreiking wordt uitgelegd hoe medisch specialisten de e-consulten in de praktijk op juiste wijze toepassen en registreren. Het gaat om drie vormen van e-consult: bel-consulten, schriftelijke consultaties en screen-to-screen consulten.

Door e-consulten kunnen medisch specialisten een poliklinisch consult met hun patiënten hebben zonder face-to-face contact. Patiënten hoeven minder te reizen en te wachten, maar krijgen toch dezelfde kwaliteit van zorg. In de handreiking wordt benadrukt dat patiënten door de instelling goed geïnformeerd moeten worden over de inzet van e-consulten. Maar de medisch specialist die met de patiënt de vorm van het (komende) consult contact afspreekt, moet wel weten of de instelling dat ook doet. Ook wil je niet dat patiënten onverklaarbare (hoge) rekeningen ontvangen, aangezien dat consequenties kan hebben voor de aanspraak op hun eigen risico.