Jaarverslag 2016: Gedeelde idealen, gezamenlijke belangen

10 april 2017

‘Medisch specialisten hebben laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Door doelmatigheid als een uiting van kwaliteit te zien. Door geen onnodige zorg te bieden. Door daadwerkelijk met de individuele patiënt tot de zorg te komen die het beste bij hem past op dat moment. Dat helpt ons als we het nieuwe politiek-maatschappelijk krachtenveld, wat in 2017 zal ontstaan, tegemoet treden.’ Dat stelt Marcel Daniëls, algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten in het jaarverslag over 2016 dat de Federatie vandaag presenteert.

Het online jaarverslag laat volgens Daniëls zien dat de acties die de Federatie, de wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten in het land hebben ondernomen, concrete resultaten opgeleverd hebben. Zo laat het verslag zien wat we bereikt hebben op onderwerpen als Samen Beslissen, zorgevaluatie, pensioenaftopping, de individualisering van de opleidingsduur en de positie van de MSB’s.

Randvoorwaarden voor optimaal functioneren

Voor 2017 zal deze lijn voortgezet worden, aldus Daniëls: ‘We hebben een gezamenlijk belang om onze gedeelde idealen te bereiken: nieuwe afspraken met alle ‘zorgpartijen’ met nadruk op het verder en duurzaam verbeteren van de kwaliteit van zorg, oog voor kostenbeheersing, én medezeggenschap over onze eigen werkomgeving. De Federatie creëert de randvoorwaarden waaronder u als medisch specialist, optimaal kunt functioneren, en waarmee we ervoor kunnen zorgen dat onze specialistische zorg in de top blijft waar zij al jaren verkeert.