Jaarcijfers Transparantieregister Zorg bekend

17 juli 2018

De cijfers van het Transparantieregister Zorg over de samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen en medische hulpmiddelen laten een stijging zien. Dit komt omdat nu ook leveranciers van medische hulpmiddelen sinds 2017 hun samenwerking met medisch specialisten en instellingen rapporteren. Hiermee is de omvang van deze relaties dit jaar voor het eerst als geheel inzichtelijk.

In het openbare Transparantieregister Zorg, waar de KNMG aan meewerkt, is te zien welke betalingen zorgverleners en zorginstellingen krijgen van leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg.

Uit de cijfers van 2017 blijkt dat de omvang van financiële relaties met individuele zorgverleners vrij stabiel is: ruim € 2.200 per jaar. Bij zorginstellingen is wel een stijging te zien van het gemiddeld ontvangen bedrag: van ruim € 44.000 in 2016 naar ruim € 50.000 vorig jaar. Die groei is vooral te zien bij academische ziekenhuizen en is een rechtstreeks gevolg van deelname sinds 2017 van álle leveranciers van medische hulpmiddelen. De totale waarde van de gemelde relaties steeg met 26 procent naar € 71,5 miljoen.