Interview FD: 'Een heel schadelijk conflict is afgewend'

19 december 2011

Met de goedkeuring gisteren van het akkoord tussen de minister van Volksgezondheid en de Orde van Medisch Specialisten is een gevaarlijk conflict afgewend. Terugkijkend zegt de nieuwe voorzitter van de Orde, Frank de Grave: 'Er was afgelopen zomer een uitermate brandbaar en gevaarlijk mengsel ontstaan. Er dreigde een langdurig en schadelijk conflict waar noch de overheid noch de specialisten beter van zouden worden.'

 

Het conflict ging over macht en geld in het ziekenhuis. De minister kortte specialisten ouderwets terwijl zij dachten loon naar werken te krijgen. Bovendien wilde de minister het ziekenhuisbestuur het geld voor de specialisten in handen geven. Als gevolg daarvan dreigde de specialist zijn positie als vrije ondernemer kwijt te raken.

Wat ten slotte bijdroeg aan de slechte sfeer was de beeldvorming. De Grave: 'Dokters werden in Kamerdebatten neergezet als grootgraaiers, verdedigers van onverdedigbaar hoge inkomens.'

Specialistenhonorarium

Het gisteren door de achterban van de Orde goedgekeurde vredesakkoord geeft de overheid weer grip op de kosten door een vast budget voor het specialistenhonorarium vanaf 2012. Daar staat tegenover dat de specialisten zelf het geld mogen verdelen.