Internisten maken samen beslissen met patiënten eenvoudiger

16 maart 2017

Patiënten met blijvende schade aan de nieren en patiënten met trombose of longembolie hebben vaak keuze uit verschillende behandelmogelijkheden. Voor deze patiënten en hun behandelend internist zijn consultkaarten gemaakt om samen tot de meest passende behandeling te kunnen komen. De consultkaarten geven een beknopt overzicht van de behandelmogelijkheden, en geven antwoord op de belangrijkste vragen van patiënten. De consultkaarten zijn ontwikkeld door de Nederlandse Internisten Verenging (NIV) en de betreffende patiëntenorganisaties.

Trombose of longembolie

Voor patiënten die trombose of een longembolie hebben gehad, is na drie tot zes maanden sprake van eventuele voortzetting of wijziging van het medicatiebeleid. In de consultkaart worden in lijn met de richtlijn Antitrombotische beleid de behandelmogelijkheden beschreven om herhaling van trombose of embolie te voorkomen. Daarbij worden vragen beantwoord zoals: wat houdt de behandeling in, wat is de kans op herhaling, wat zijn de risico’s en wat is het effect op langere termijn?

Nierfalen

Patiënten die blijvende schade aan de nieren hebben, staan voor de keuze of zij een nierfunctievervangende behandeling of een conservatieve behandeling willen ondergaan. Als zij een nierfunctievervangende behandeling kiezen, hebben deze patiënten daarin ook een aantal behandelopties. Voor beide situaties zijn ter ondersteuning van het gesprek tussen arts en patiënt consultkaarten ontwikkeld. De betrokken Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) ontwikkelde ook nierwijzer.nl. Nierwijzer.nl bevat 40 videofragmenten van nierpatiënten over hun ervaring wat een bepaalde behandelvorm in hun dagelijks leven betekent op leefomstandigheden zoals school/werk, energie, kinderen krijgen, eten en drinken. De videofragmenten geven patiënten extra informatie om het gesprek over de behandelkeuze met de arts aan te gaan.

Totstandkoming

De Consultkaart Trombose of longembolie is ontwikkeld door de NIV en de Hart & Vaatgroep.
De consultkaarten over nierfunctievervangende behandelingen zijn ontwikkeld door de NIV, NfN (Nederlandse Federatie voor Nefrologie) en NVN.
Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunde hierbij. Financering werd mogelijk dankzij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Consultkaart.nl

Op www.consultkaart.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten, zijn de hiervoor genoemde en andere gepubliceerde consultkaarten beschikbaar. Consultkaarten krijgen ook een prominente plek op www.begineengoedgesprek.nl, de website van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’.