Internationaal congres over richtlijnen in de zorg succesvol verlopen

13 oktober 2015

Richtlijnen zijn in Nederland en in vele andere landen belangrijke instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnorganisaties over de hele wereld zijn verenigd in het Guidelines International Network (G-I-N). Het jaarlijkse G-I-N congres vond van 7 tot 10 oktober plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Een consortium van Nederlandse richtlijnmakers, waaronder het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, organiseerde het congres.

Maatschappelijke betekenis

Het thema van het congres was: ‘Engaging all stakeholders; guidelines from a societal perspective’. De maatschappelijke betekenis van medische richtlijnen en zorgstandaarden, de belangenconflicten die hierbij een rol kunnen spelen, het belang van patiëntparticipatie en aandacht voor de kosteneffectiviteit zijn onderwerpen die aan de orde kwamen. Ook was er veel discussie over “shared decision making” in relatie tot richtlijnen, implementatie en het onderhoud van richtlijnen.  Het Kennisinstituut, de Federatie Medisch Specialisten en de patiëntenfederatie NPCF verzorgden samen een lunchbijeenkomst, waarin de wijze waarop in Nederland medisch specialisten en patiëntenorganisaties gezamenlijk richtlijnontwikkeling vormgeven, centraal stond. Ook werd daarbij de Richtlijnendatabase internationaal gepresenteerd. Ook de workshop over option grids (keuze-instrument voor patiënten op basis van een richtlijn) werd goed bezocht.

Er was veel belangstelling voor het Stappenplan voor richtlijnontwikkeling, een praktische handleiding voor de ontwikkeling van richtlijnen voor medisch specialisten, die speciaal voor het congres werd vertaald in het Engels.

Ruim 550 deelnemers uit 40 landen bezochten het congres, waaronder circa 100 uit Nederland. Het G-I-N congres van 2016 zal plaatsvinden in Philadelphia.