Inspirerende voorbeelden van samen beslissen

18 mei 2017

Samen beslissen in de spreekkamer. Het gebeurt steeds meer. Medisch specialisten, andere zorgverleners, ziekenhuisinstellingen en patiënten zetten zich daarvoor in. Hoe zij dat doen, is overal anders. De campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ en het implementatieprogramma ‘Beslist Samen!’ brengen gezamenlijk een nieuwe nieuwsbrief uit.  Met de nieuwsbrief willen de initiatiefnemers inspirerende voorbeelden van samen beslissen onder de aandacht brengen bij zorgverleners en patiënten. De nieuwsbrief komt 4x per jaar uit.

Campagne

De campagne Betere zorg begint met een goed gesprek heeft twee doelen. Enerzijds bewustwording verhogen van het belang van samen beslissen bij artsen en patiënten om samen te beslissen in de spreekkamer. Anderzijds het verbinden van meerdere, al bestaande initiatieven van patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen. Ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en wetenschappelijke verenigingen kunnen gebruik maken van divers, overwegend gratis campagnemateriaal.

Beslist Samen!

Binnen het implementatieprogramma ‘Beslist Samen!’ voeren 10 ziekenhuizen en 2 umc’s samen beslissen door in totaal 24 zorgprocessen. Elk ziekenhuis gaat met twee zorgprocessen aan de slag en krijgen daarbij ondersteuning van experts en patiëntenorganisaties. Het programma in de ziekenhuizen kan worden uitgevoerd dankzij subsidie van Zorginstituut Nederland (ZIN).