Inspectie: Kwaliteit van zorg ziekenhuizen verbeterd

13 maart 2012

Ziekenhuizen werken systematisch aan verbetering van zorg en vermindering van risico’s. De samenwerking tussen ziekenhuizen, specialisten en de inspectie leidt tot aantoonbare resultaten. Dat blijkt uit het rapport Het Resultaat Telt Ziekenhuizen van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Enkel andere aansprekende bevindingen uit het rapport zijn:

 • Het percentage patiënten bij wie na een borstkankeroperatie tumorweefsel is achtergebleven, is na vier jaar registreren bijna gehalveerd.
   
 • Deelname aan de Dutch Surgical Colorectal Audit (DCSA) is in de twee jaar dat deze bestaat gestegen tot bijna 100%. De DCSA is een audit die de resultaten van darmkankeroperaties registreert. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van de eigen zorg en die van collega’s.
   
 • Doorliggen is in de afgelopen jaren vrijwel gehalveerd.
   
 • In 2009 bleek dat er soms kinderen werden opgenomen op intensive care afdelingen voor volwassenen. In Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2009 werd hier expliciet aandacht voor gevraagd. Dit blijkt effect te hebben gehad. In 2010 is dit probleem vrijwel niet meer voorgekomen.
   
 • Het signaleren van kindermishandeling is in de afgelopen jaren sterk verbeterd vergeleken met het rapport over 2008.
   
 • De infrastructuur voor het signaleren van delier (plotselinge ernstige verwardheid) is in 2010 vrijwel volledig ingevoerd. De screening op delier is in verhouding tot het onderzoek in 2005 sterk toegenomen.

De OMS initieert, faciliteert en coördineert  al sinds 2005 conform afspraken de samenwerking tussen de IGZ en wetenschappelijke verenigingen, die de indicatoren ten behoeve van de Basisset ontwikkelen. Hiertoe organiseert de OMS twee keer per jaar een overlegronde tussen de IGZ en de afzonderlijke wetenschappelijke verenigingen. Tijdens deze overleggen brengen wetenschappelijke verenigingen nieuwe indicatoren in en bespreken zij met de IGZ de interpretatie van de data ten behoeve van het toezicht. De samenwerking tussen IGZ, OMS en WV’en is constructief en succesvol met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden, getuige de uitkomsten van het rapport.