Innovatieplatform Federatie voor kennisuitwisseling

24 april 2017

Innovatie vormt een van de pijlers van de visie 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. Dat het onderwerp leeft binnen de beroepsgroep, bleek wel tijdens de drukbezochte en inspirerende Themaraad Innovatie op 21 april. Deze bijeenkomst vormde de kick-off van een op te zetten platform innovatie.

Innovatie is meer dan alleen technologie: het is alles wat komt kijken bij de ontwikkeling en toepassing van vernieuwing in de praktijk. Vernieuwing komt in de vorm van producten (medicatie of medische technologie), diensten (behandelmethoden), modellen (financiering en samenwerking) of sociale veranderingen (cultuur). Vernieuwing ontstaat overal, zowel binnen de medisch-specialistische zorg als daarbuiten.

Verschillende sprekers gaven visie op innovatie

Tijdens de themaraad gaven drie gastsprekers elk een interessante visie op innovatie. Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde e-health van het LUMC, benadrukte het belang van onderzoek naar de betrouwbaarheid en effectiviteit van de vele e-health toepassingen die momenteel op de markt zijn, zoals gezondheidsapps. Daan Dohmen, ceo van Focus Cura en lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, gaf een interessante inkijk in de mogelijkheden van technologie om de toenemende zorgvraag in vergrijzend Nederland op een goede manier het hoofd te kunnen bieden: hoe kunnen we technologie inzetten om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen?

Technologie dichter bij praktijk brengen

Alexej Kuiper, aios psychiatrie en lid van de commissie Medisch Specialist 2025, signaleerde dat veel medisch specialisten nog niet zo bezig zijn met nieuwe technologieën, terwijl medisch specialisten juist een sleutelrol spelen bij het implementeren van innovaties en het toetsen van nieuwe technieken en toepassingen op veiligheid en meerwaarde. Wat is ervoor nodig om technologie dichterbij de praktijk van de medisch specialist te brengen? Daarbij pleitte hij onder meer voor het opzetten van een platform om kennis en best practices te bundelen.

Iets wat naadloos aansluit bij de plannen van de Federatie. Peter Paul van Benthem, voorzitter Raad Wetenschap & Innovatie: “Innovatie is de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Maar hoe brengen we innovatie dichter bij de praktijk? Hoe krijgen we meer inzicht in bestaande en nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan? Om hier handen en voeten aan te geven, richt de Federatie in 2017 een Innovatieplatform op. Om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk initiatieven kunnen opstarten.”

Bent u als medisch specialist geïnteresseerd in of betrokken bij innovatie in de zorg? En wilt u graag kennis en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan dit platform. Binnenkort volgt er meer informatie maar u kunt alvast uw interesse kenbaar maken via raadw&i@demedischspecialist.nl