Individualisering opleidingsduur werpt vruchten af

30 april 2015

De individualisering van de opleidingsduur vindt zijn weg naar de dagelijkse praktijk van opleiders en aios. Overal in het land zien we initiatieven en bijeenkomsten ontstaan. Het onderwerp leeft, dat is duidelijk. Opleiders delen hun ervaringen met collega’s en zetten het onderwerp op de agenda van teamvergaderingen en besprekingen met aios. Die inzet werpt nu al vruchten af. Zo is de gemiddelde opleidingsduur over 2014 al 2,2 maanden korter dan nominaal. Dat blijkt uit gegevens van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.

In de Raad Opleiding is ingestemd met het transparant delen van gegevens over opleidingsduur en individualisering. De leden hebben aangegeven dat zij het niet als een probleem zien dat gegevens mogelijk herleidbaar zijn naar individuele opleiders of oordelend opleiders.
Op de website van het project Specialistenopleiding Op Maat (SOM) vindt u een tabel met de gemiddelde duur van de 27 medische vervolgopleidingen voor de jonge klaren die in 2014 uitgestroomd zijn.

Praktische ondersteuning op maat

Via het project Individualisering Opleidingsduur (onderdeel van het bredere project SOM) bieden we verschillende vormen van ondersteuning om de individualisering in de praktijk mogelijk te maken en te vergemakkelijken. U kunt hier (grotendeels) kosteloos gebruik van maken. Zo stellen we experts ter beschikking die u op specialismeniveau kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de herziening van het Opleidingsplan, het formuleren van vrijstelbare eenheden en het gebruik van een elektronisch portfolio. Daarnaast organiseren we diverse workshops, die we aan uw wensen kunnen aanpassen. We ontwikkelen ook diverse ‘tools’ die u kunt gebruiken bij het individualiseren in de dagelijkse praktijk. En mocht u financiële ondersteuning nodig hebben voor het uitvoeren van een pilot op individualiseringsvlak, dan kunnen we u ook daar bij helpen.