IGZ: Ziekenhuizen goed op weg met kwaliteit SEH

17 januari 2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeert in een vandaag uitgebracht rapport dat de ziekenhuizen een kwaliteitsslag hebben gemaakt op de afdelingen spoedeisende hulp. In 2009 werden door  het veld  de huidige normen voor spoedeisende hulp  opgesteld. De IGZ concludeert in haar rapport dat ziekenhuizen voortvarend aan de slag zijn gegaan met de kwaliteitsverbetering op spoedeisende hulpafdelingen. Inmiddels voldoen 32 van de 33 onderzochte ziekenhuizen aan deze kwaliteitseisen.

Volgens de Orde van Medisch Specialisten laten de uitkomsten van het rapport zien dat ziekenhuizen en medisch specialisten op een professionele en slagvaardige manier met (de verbetering van) kwaliteit van zorg omgaan. In het rapport roept de IGZ de medische beroepsverenigingen en ziekenhuizen op om de kwaliteitsnormen nog verder aan te scherpen zodat de kwaliteit van spoedeisende hulp naar een hoger niveau kan worden gebracht. Met name het ontbreken van een integraal kwaliteitssysteem en een zorgbeleidsplan voor de afdelingen spoedeisende hulp verdient  volgens de IGZ aandacht.

De Orde van Medisch Specialisten en de  wetenschappelijke verenigingen zullen de aanbevelingen die de IGZ in haar rapport doet bestuderen en daar waar nodig de richtlijnen en hierin opgenomen normen, in samenspraak met andere betrokken beroepsverenigingen, aan te passen.