IGZ wil meer openheid over calamiteiten

29 augustus 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat – samen met partijen in de zorg - de komende jaren meer informatie openbaar maken over calamiteiten in de zorg. Om te bepalen welke informatie naar buiten wordt gebracht, is de Inspectie deze week begonnen met het voeren van gesprekken met verschillende partijen in de zorg. Gisteren vond het eerste gesprek plaats met de ziekenhuizen. De Federatie Medisch Specialisten is ook bij deze besprekingen betrokken.

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt heeft geleid of tot een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt. Er is een wettelijke meldplicht, waarmee is vastgelegd dat iedere calamiteit gemeld moet worden aan de IGZ.

De Federatie Medisch Specialisten hecht veel belang aan het melden van calamiteiten. Het geeft artsen en zorginstellingen de mogelijkheid om te leren van elkaars fouten. Onderzoek naar wat mis ging (of het nu wel of niet verwijtbaar is) helpt om herhaling te voorkomen. Een open cultuur en veilig opleidingsklimaat zijn daarom essentieel voor de kwaliteit van zorg.

De Federatie heeft in juni 2016 een FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden) opgesteld dat medisch specialisten houvast biedt als zij met een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg worden geconfronteerd. De verschillende definities, zoals die momenteel in gebruik zijn, worden in de FAQ toegelicht, evenals de verantwoordelijkheden binnen de instellingen. Tot slot wordt een model van te nemen stappen en acties gepresenteerd. De Federatie realiseert zich dat er in voorkomende gevallen nog altijd een ‘grijs’ gebied kan bestaan.

Lees meer over dit onderwerp op de themapagina Openheid onverwachte uitkomsten