IGZ positief over kwaliteit gerichte houding revalidatiecentra

22 maart 2016

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat in de klinische revalidatiecentra aan de meeste randvoorwaarden voor goede zorg wordt voldaan. In het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering’ laat de IGZ zich positief uit over de op kwaliteit gerichte houding van de revalidatiecentra. Op de onderdelen medisch technologie, medicatie en infectiepreventie constateerde de IGZ verbeterpunten. Deze zijn door de revalidatiecentra, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) voortvarend opgepakt.

Na de komst van de IGZ werd door de revalidatiecentra direct aan de slag gegaan met de bevindingen. “Revalidatie Nederland en VRA hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Het is prettig om daarin goed met de IGZ te kunnen samenwerken. Het heeft weer een verbeterslag opgeleverd”, aldus Hans Rietman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Eerste keer

In het eerste kwartaal van 2015 heeft de IGZ voor het eerst alle klinische revalidatiecentra onderzocht en getoetst op de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle instellingen op de onderdelen goed bestuur, dossiervoering, vrijheidsbeperkende maatregelen en samenwerking en overdracht voldoen aan de vereisten van goede zorg. De verbetermaatregelen die de revalidatiesector naar aanleiding van het inspectie onderzoek heeft ondernomen, bestempelt de IGZ als positief. Deze maatregelen zijn in het inspectierapport niet in het rapport benoemd.

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is een van de 32 wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten