IGZ-onderzoek: Patiëntenzorg op OK opnieuw beter en veiliger

24 mei 2012

OMS en Wetenschappelijke verenigingen blij met succes inspanningen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op basis van een landelijk onderzoek vastgesteld dat er sprake is van een structurele verbetering van de zorg rondom het operatieve proces. De IGZ is van mening dat op onderdelen verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, maar dat de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt over de hele linie aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen vijf jaar.

Goede resultaten door inzet op de werkvloer

De Orde van Medisch Specialisten(OMS) ziet het IGZ-rapport vooral als het succes van de inspanningen van het veld om goede richtlijnen voor het operatieve proces te maken en te implementeren. Ook de meest betrokken wetenschappelijke verenigingen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zijn verheugd over de resultaten zoals die in het IGZ-onderzoek worden gepresenteerd. De verenigingen van medisch specialisten timmeren hard aan de weg om de zorg voor de operatiepatiënt nog veiliger te maken en zien in de IGZ resultaten een bevestiging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Wetenschappelijke Verenigingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbeteringen door bijvoorbeeld de invoering van een time-out procedure voorafgaand aan de operatie. De invoering van zogeheten ‘stop-momenten’ heeft het operatieve proces aantoonbaar veiliger gemaakt. Ook constateert de IGZ dat de overdrachten binnen het operatieteam beter georganiseerd zijn, het gedrag rond hygiëne- en infectiepreventie verbeterd is en apparatuur beter onderhouden is. De IGZ geeft aan dat geheel in lijn met de door haar gevonden trend ook het aantal schadeclaims bij MediRisk significant is gedaald.

Op onderdelen kan een aantal ziekenhuizen verbetering realiseren. De IGZ kan hieraan bijdragen door met aanhoudende inspectiedruk dit proces te blijven monitoren. Vanzelfsprekend zullen de medische staven samen met de ziekenhuizen blijven werken aan veilige zorg.