IGZ: Goede ontwikkelingen in kwaliteit van zorg

4 februari 2015

‘Ziekenhuizen laten goede ontwikkelingen zien in de kwaliteit van zorg’ meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van het rapport ‘Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013’. De IGZ meet deze ontwikkelingen aan de hand van de kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen. Deze indicatoren (basisset ziekenhuizen) worden onder regie van de inspectie gemaakt door de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).  De ziekenhuizen zijn er zelfs in geslaagd de beste zorg in Europa te blijven leveren, zo bleek onlangs uit de Euro Health Consumer Index.