Hoe ziet uw toekomst eruit vanaf 2015?

22 februari 2013

Wat zijn de gevolgen van één integraal tarief voor het declareren door specialist en ziekenhuis? Hoe kunnen medisch specialisten meer betrokken raken bij het bestuur van de instelling waar ze werkzaam zijn? Hoe kunnen de belangen van ziekenhuizen en specialisten beter op elkaar worden afgestemd? Wat is het kabinet precies van plan met het fiscaal ondernemerschap voor medisch specialisten? 

Antwoorden zoeken

Als lid van de Orde van Medisch Specialisten heeft u invloed op de beantwoording van deze vragen. Door mee te denken en te praten geeft u samen met uw collega’s vorm aan de toekomst van de medisch specialist vanaf 2015. Meld u daarom aan voor een van de regionale discussiebijeenkomsten Positionering 2015 van de OMS. De OMS organiseert de komende maand nog vijf regionale bijeenkomsten. 

Tijdens de eerste bijeenkomst in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis op 14 februari bleek dat de bijdrage van medisch specialisten aan de organisatie en kostenbeheersing van het ziekenhuis essentieel is om de huidige spilfunctie in de gezondheidszorg te behouden. De deelnemers aan de bijeenkomst zeiden mogelijkheden te zien voor een geschikte participatievorm binnen het ziekenhuis en zullen deze discussie voortzetten binnen de ziekenhuizen waar zij werkzaam zijn. 

Veranderingen op komst

Eind 2012 publiceerde de OMS een discussienota met afwegingen en adviezen voor de toekomstige positie van de medisch specialist werkzaam in dienstverband en in vrij beroep. De bekostiging van de medisch specialistische zorg verandert vanaf 2015. In het convenant is immers afgesproken dat er vanaf 2015 wordt gedeclareerd met één integraal tarief voor medisch specialist en ziekenhuis. 

Waar en wanneer

De regionale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties, telkens vanaf 18:30 uur tot uiterlijk 20:30 uur:
 

- 26 februari: Diaconessenhuis, Meppel
- 28 februari: Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
- 5 maart: Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
- 12 maart: Maxima Medisch Centrum, Eindhoven
- 21 maart: Deventer Ziekenhuis, Deventer

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden voor één van de bijeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Infodesk van de OMS, tel: (030) 28 23 666 of via e-mail: infodesk@orde.nl