Heelkunde: CZ legt ziekenhuizen verkeerde normen op

15 december 2011

Concentratie van kankerbehandelingen kan de zorg voor deze patiënten in Nederland nóg verder verbeteren. Beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig om dit ook daadwerkelijk te realiseren. De recente beslissing van CZ om eigen criteria te gebruiken om ziekenhuizen te categoriseren als best, goed, matig en slecht, is wat ons betreft echter gebaseerd op onjuiste normen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in reactie op de actie van CZ om een lijst met zes ziekenhuizen openbaar te maken die volgens de zorgverzekeraar onder de maat presteren in de behandeling van borstkanker.

CZ heeft gekozen voor een eigen strategie en gaat voorbij aan de kwaliteitsindicatoren ten aanzien van borstkanker waarover beroepsgroep, patiënten en zorgverzekeraars overeenstemming hebben bereikt in de landelijke Stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. CZ neemt hiermee het risico goede ziekenhuizen onterecht als matig te beoordelen. Patiënten worden bovendien nodeloos ongerust gemaakt en onterecht beperkt in hun keuzevrijheid.

Eigen normen

Internationaal gezien is de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland op een hoog niveau. De overleving van patiënten na borstkankerbehandeling is veel hoger dan in de ons omringende landen als België en Duitsland. Uit het recent verschenen KWF rapport: Kwaliteit van kankerzorg, blijkt dat de kwaliteit van borstkankerbehandeling nog verder zou kunnen verbeteren door deze zorg te concentreren in klinieken die hier optimaal voor uitgerust zijn. De aanwezigheid van de juiste apparatuur en een team van behandelaars die optimaal op elkaar ingespeeld zijn, is hierbij van essentieel belang. Hiervoor heeft de beroepsvereniging van chirurgen (NVvH) recent normen vastgelegd. Bovendien zet de beroepsvereniging op dit moment in op het transparant maken van de daadwerkelijke uitkomsten van zorg door middel van een landelijke registratie van de resultaten van borstkankerbehandeling.

Gezamenlijk optrekken

De noodzaak tot het concentreren van hoogcomplexe zorg staat op de agenda van de beroepsbeoefenaren. Het is verheugend wanneer ook de zorgverzekeraars hierin hun verantwoordelijkheid nemen. De beroepsvereniging van chirurgen is verbaasd dat CZ heeft gekozen voor afwijkende kwaliteitsnormen, zonder hierover in overleg met de beroepsgroep te treden. CZ neemt nu op basis van arbitraire criteria het besluit welke ziekenhuizen wel en welke ziekenhuizen geen borstkankerzorg meer mogen leveren. Mede  hierdoor wordt het merendeel van de ziekenhuizen als matig bestempeld, wat niet strookt met onze internationale resultaten.

Wij dringen er zeer op aan  dat CZ, in het belang van de patiënt, haar beslissing ongedaan zal maken en treden graag met CZ in overleg over hoe zij de beste borstkankerzorg kan inkopen voor haar verzekerden.