Handtekeningenactie tegen het NVZ-voorstel

16 oktober 2015

De NVZ heeft in september een voorstel gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping. De LAD en Federatie vinden dat voorstel veel te mager en doen op 28 oktober een tegenvoorstel: een structurele teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie van 100%, ook voor alle parttimers. Om dat voorstel kracht bij te zetten, zijn ze een digitale handtekeningenactie gestart en roepen ze medisch specialisten op deze te tekenen vóór 28 oktober. Teken nu!

De NVZ wil slechts 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terugbetalen, en dan alleen tot het einde van de looptijd van de cao. Daar komt bij dat de parttimeproblematiek alleen bespreekbaar is voor parttimers die 0,8 fte of meer werken.

Onacceptabel, vinden de Federatie Medisch Specialisten en LAD, en ook medisch specialisten hebben het voorstel en masse verworpen tijdens de informatiebijeenkomsten die tot nu toe zijn georganiseerd.

Op 28 oktober staat het volgende overleg gepland en wordt een tegenvoorstel voorgelegd. Tot die tijd is het belangrijk om de druk binnen uw eigen ziekenhuis op te voeren. Raden van bestuur verschuilen zich nu vaak achter de NVZ, maar zijn met alle raden van bestuur samen de NVZ. “Stuur uw raad van bestuur een brief, spreek ze aan, verzamel handtekeningen, oftewel: val ze lastig en laat weten dat u een gedegen antwoord wil. Het gaat erom dat uw raad van bestuur nu in beweging komt”, aldus de onderhandelaars tijdens de informatiebijeenkomsten.

De digitale handtekeningenactie is ook bedoeld om die druk verder op te voeren.

Factsheet

Hoe zit het nou precies met de pensioenaftopping? Wat zijn de gevolgen? En wat is het tijdpad? De LAD en Federatie hebben dat overzichtelijk op een rij gezet in een factsheet.