Grondlegger Obamacare roemt visie op medisch-specialistische zorg

17 februari 2017

Dr. Donald Berwick, een van de grondleggers van Obamacare en voormalig directeur van het Institute for Healthcare Improvement (IHI), is zeer enthousiast over de toekomstvisie van de Federatie ‘Medisch Specialist 2025’. “Het is een van de beste visiedocumenten die ik de afgelopen 20 jaar heb gezien,” aldus Berwick. Hij ziet het document als een blauwdruk voor de toekomst van de zorg. Huib Cense, voorzitter van de commissie Medisch Specialist 2025, sprak met Berwick in Boston over het visiedocument.

Tijdperken

Berwick heeft het gedachtegoed ontwikkeld over de verschillende tijdperken die de gezondheidszorg doorloopt en die het uitgangspunt vormen voor Medisch Specialist 2025. In het verleden was er sprake van de ‘ivoren toren’ met professionele dominantie en een gehoorzame patiënt. Momenteel bevinden we ons in het tijdperk van ‘het vergrootglas’ waarin de zorg ziektegericht is en er verantwoording afgelegd moet worden. In het derde toekomstige tijdperk willen we een samenwerking tussen arts en patiënt vanuit een gerechtvaardigd vertrouwen.

Toekomstvisie

In 2025 is de relatie tussen arts en patiënt vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. De medische zorg is volledig rondom de patiënt georganiseerd en de medisch specialist beweegt zich in een flexibel netwerk van zorgprofessionals. Naast het genezen van ziekten heeft hij ook een rol als coach op het gebied van gezondheid en gedrag. En de medisch specialist heeft een actieve rol in beoordelen en implementeren van innovaties die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de patiënt. 

Bekijk de eerste reactie van Berwick op het visiedocument:

Wilt u de uitgebreide reactie van Berwick horen op onze visie? Kom dan naar het Federatiecongres op 14 maart in Den Bosch.
Lees meer over de toekomstvisie.