Goed omgaan met het opnemen van gesprekken door patiënten

25 oktober 2017

Medisch specialisten die zich afvragen hoe om te gaan met het opnemen van gesprekken door patiënten, kunnen gebruikmaken van de nieuwe KNMG-handreiking ‘ Opnemen van gesprekken door patiënten’ .

Voorzien in een behoefte

De handreiking voorziet in een behoefte bij artsen zo blijkt uit onderzoek onder het KNMG-artsenpanel en uit het vorig jaar gehouden onderzoek onder medisch specialisten. Uit dit onderzoek dat de Federatie in samenwerking met het KRO/NCRV radio 1 programma De Ochtend heeft gehouden, bleek een grote behoefte (74%) aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek. De zorgen die medisch specialisten hebben, gaan vooral over de verspreiding van het opgenomen gesprek via internet of sociale media. 

Belangrijkste punten

De handreiking gaat in op wat de regels zijn en hoe hiermee om te gaan. Van de handreiking is een infographic gemaakt; een handig overzicht voor de medisch specialist voor onder andere in de spreekkamer.  De belangrijkste punten uit de handreiking zijn:

  • Patiënten mogen volgens de wet een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen. 
  • Zij hoeven dit niet vooraf te melden. Het komt de verstandhouding echter ten goede als dit wel gebeurt, vindt ook de Nederlandse Patiëntenfederatie. 
  • Een open, uitnodigende houding van de arts verlaagt de drempel en kan heimelijke opnames voorkomen. Denk aan een aankondiging in de wachtkamer over het opnemen van gesprekken. 
  • Zo ontstaat ruimte om samen te bespreken welke behoefte de patiënt heeft en welke informatieoverdracht hier het beste bij past. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een samenvatting van het gesprek aan het eind van het consult. 
  • Openbaarmaking van een geluidsopname, bijvoorbeeld via sociale media, mag alleen als de arts hiermee heeft ingestemd.