Goed eerste gesprek NVZ over pensioenaftopping

13 september 2016

De Federatie Medisch Specialisten, LAD, FBZ en NVZ hebben op vrijdag 9 september het overleg hervat om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de pensioenaftopping. Onafhankelijk bemiddelaar Hans Borstlap (oud-lid van de Raad van State) voerde deze zomer een aantal voorbereidende gesprekken met de afzonderlijke partijen.

Op 9 september kwamen de partijen voor het eerst samen bijeen. Op basis van een tussenrapportage van Hans Borstlap zien partijen een gezamenlijke oplossingsrichting die op korte termijn nader uitgewerkt zal worden. Eind september komen partijen opnieuw bijeen. De onderhandeldelegaties van de LAD, FBZ, Federatie en NVZ hebben over en weer het vertrouwen uitgesproken er op deze basis uit te willen komen. Acties blijven vooralsnog opgeschort.