GGZ Nederland houdt vast aan standpunt

18 maart 2016

Werknemersorganisaties hebben vrijdag 11 maart een regulier overleg gevoerd met GGZ Nederland. FBZ, de formele cao-partij, heeft daar namens de LAD en Federatie Medisch Specialisten wederom de pensioenaftopping geagendeerd. GGZ Nederland blijft echter vasthouden aan het standpunt dat er geen reden is voor compensatie.

Niet ‘gekort’

In umc’s, de gehandicaptenzorg en voor bedrijfsartsen is compensatie van de pensioenaftopping geregeld, maar GGZ Nederland weigert te onderhandelen en houdt vol dat er geen financiële ruimte is. Onzin, vinden de LAD en de Federatie. Werkgevers moesten ggz-instellingen tot 2015 ook gewoon het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen. Het is dus niet zo dat ze zijn ‘gekort’. Bovendien is met compensatie naar schatting maximaal 4 miljoen euro gemoeid; slechts 0,05% van de totale omzet in de ggz.

Agenderen

Zoals ook aangegeven tijdens de landelijke bijeenkomst van 9 maart, zullen de LAD en de Federatie het onderwerp dus blijven agenderen. In de tussentijd is het belangrijk dat psychiaters in dienstverband de druk opvoeren. Ze kunnen daarvoor voorbeeldbrieven gebruiken, het gesprek aangaan en een medische staf oprichten als die er nog niet is binnen hun instelling. De LAD en de Federatie kunnen hen daarbij helpen.

Stand van zaken ziekenhuizen

Intussen zijn Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) in algemene ziekenhuizen volop in overleg met hun werkgever over compensatie. Op www.pensioenopgroen.nl staat de laatste stand van zaken. In een aantal ziekenhuizen worden acties voorbereid. De Federatie en de LAD overleggen daarover momenteel met de betrokken VMSD’s.

Meer weten? Lees ook de factsheet.