GGZ-agenda aangeboden aan minister Schippers

27 november 2015

De Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft samen met een aantal andere partijen in de geestelijke gezondheidszorg de ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ geschreven. De agenda dient als vervolg op het Bestuurlijk Akkoord ggz en als uitwerking van de kwaliteits- en transparantieagenda van minister Schippers van VWS.

De kern van de agenda is het vroeger signaleren van psychische klachten, gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en professional over de behandeling, meer zorg op maat en goede keuze-informatie voor mensen die psychische zorg nodig hebben. 

De opstellers van de agenda willen dat de ggz in Nederland hiermee bij de internationale top blijft behoren op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie. De partijen vragen de minister van VWS om de uitvoering van de agenda te faciliteren.

Lees het volledige bericht op de website van de NVvP