Gesprekken pensioenaftopping hervat

7 juli 2016

Op dinsdagavond 5 juli heeft opnieuw een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de LAD/FBZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over het geschil rond de pensioenaftopping. Het gesprek was een vervolg op het bestuurlijke overleg van 16 en 30 juni, waarin van beide kanten het ongemak is uitgesproken over de tegenstelling die is ontstaan, en die ertoe heeft geleid dat medisch specialisten/andere zorgprofessionals in dienstverband in een aantal instellingen niet meer deelnemen aan bepaalde overleggen en op 21 juni hebben meegedaan aan een zondagsdienst.

Opdracht

Van beide kanten is aangegeven dat de ervaren werkelijkheden erg uiteenlopen, wat zorgt voor onrust, terwijl de energie zich moet richten op het bieden van goede zorg. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals ook geformuleerd in de uitgangspunten van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Afgesproken is daarom dat de onderhandelingsdelegaties zo snel mogelijk weer aan tafel gaan om een duurzame oplossing te vinden. Bekijk (aan de rechterkant) de volledige opdrachtformulering die hiervoor is geformuleerd.

Onafhankelijke voorzitter

De gesprekken worden geleid door een externe onafhankelijke voorzitter. Hans Borstlap (lid van de Raad van State en voormalig topambtenaar) is daartoe bereid gevonden. Naast procesbegeleiding denkt hij mee in het formuleren van oplossingen en intervenieert hij op momenten wanneer hij dat nodig acht. De komende zomerperiode wordt door de externe voorzitter gebruikt voor voorbereidende gesprekken met de afzonderlijke partijen om vervolgens eind augustus met beide delegaties bijeen te komen.

Opschorten lopende acties

Nu de gesprekken worden hervat, hebben LAD/FBZ, in overleg met de betrokken instellingen, besloten dat de actie ‘staken van deelname aan bepaalde overleggen’ vooralsnog tot 1 oktober 2016 wordt opgeschort. Ook wordt er tot die datum geen tweede zondagsdienst gehouden.