Genezer, netwerker, vernieuwer en coach

11 maart 2017

Het themanummer van De Medisch Specialist staat geheel in het teken van de medisch specialist van de toekomst. Deze beweegt zich in een flexibel netwerk rondom de patiënt. Hij is naast genezer ook coach op het gebied van gezondheid en gedrag en heeft een actieve rol in beoordelen en implementeren van innovaties die daadwerkelijk waarde aan de zorg toevoegen. Maar bovenal heeft de medisch specialist in 2025 plezier in het werk.

Aan de hand van interviews, columns en aansprekende voorbeelden wordt een beeld geschetst van de Medisch Specialist 2025, de toekomstvisie van de Federatie Medisch Specialisten.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Voorzitter van de commissie Medisch Specialist 2025, Huib Cense, licht de achterliggende ambitie toe. “We willen aantoonbaar tot de beste zorg ter wereld behoren. Maar wat we zeggen, moeten we ook wel laten zien. Pas dan ontstaat gerechtvaardigd vertrouwen!” Hij roept iedere medisch specialist in Nederland op om samen met collega’s, maar ook met patiënten, bestuurders, zorgverzekeraars en politici de komende tijd duidelijke doelen te stellen hoe de medisch-specialistische zorg in Nederland nog beter kan.

Positieve Gezondheid

De visie omarmt de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. In een interview in het themanummer vertelt zij: “ Niet de ziekte maar de mens moeten we centraal zetten. Dit vraagt om een ander verdienmodel waarbij de productieprikkel wordt vervangen door een mensgerichte benadering.” Een van de vier thema’s die in het themanummer aan bod komen, is de relatie tussen de unieke patiënt en de moderne medisch specialist. Commissielid George Kienstra: “Patiënten nemen vaker de regie. Dit vraagt om een nieuwe benadering.”

Routekaart

Ook is de moderne medisch specialist coach voor zijn patiënten op het gebied van gezondheid en gedrag, heeft hij een voortrekkersrol bij het opzetten van netwerken en is hij actief op het gebied van beoordelen en implementeren van innovaties. Al deze onderwerpen komen uitgebreid ter sprake in het themanummer.  In het hart van het themanummer is een routekaart opgenomen die de lezers leidt langs deze verschillende thema’s en een mooie plek verdient op het prikbord in de koffiekamer in uw ziekenhuis.