Gemiddelde opleidingsduur opnieuw korter

17 februari 2017

De aios die in 2016 uitstroomden, zijn gemiddeld 2,78 maanden sneller opgeleid dan nominaal. Dat blijkt uit de rapportage van de RGS. Daarmee is de gemiddelde opleidingsduur wederom korter dan bij de vorige metingen en liggen we ruim op schema om te voldoen aan de gemaakte afspraken in het Opleidingsakkoord.


De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) levert in opdracht van het federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) en het Dedicated Schakeljaar twee keer per jaar een rapportage op over de gemiddelde opleidingsduur. Een half jaar geleden toonde deze meting al een verkorting van 2,54 maanden onder uitstromende aios. Bij de nieuwste meting is dit verder teruggebracht naar 2,78 maanden.

Verkorting zet door

De ingezette versnelling zet dus door. Daarmee lopen we keurig op schema. Om te voldoen aan de afspraken uit het Opleidingsakkoord moeten de aios die in 2018 uitstromen gemiddeld 3 maanden sneller dan nominaal zijn opgeleid.

Vergelijking verkorting per specialisme en OOR

De metingen maken het mogelijk om ook per specialisme de ontwikkeling van de opleidingsduur in kaart te brengen. De opleidingen Obstetrie & Gynaecologie, Kindergeneeskunde en Neurologie slagen er al sinds 2013 in om de opleidingsduur af te laten nemen. De cijfers over 2016 laten zien dat  dit ook voor de de opleidingen Reumatologie, Dermatologie, MDL, Longgeneeskunde en Medische Microbiologie geldt. 
Ook is het nu voor 18 specialismen mogelijk om de gemiddelde opleidingsduur te vergelijken tussen de acht Onderwijs- en OpleidingsRegio’s (OOR's).

Het volledige bericht en de bijbehorende rapporten zijn te vinden op onze website medischevervolgopleidingen.nl