Geleerde lessen calamiteiten leiden tot betere zorg

16 november 2016

De lessen die artsen en andere zorgaanbieders leren van calamiteiten moeten zij met elkaar delen. Zo kan men leren van elkaars fouten. Dit standpunt benadrukt de Federatie Medisch Specialisten wederom in reactie op het rapport ‘In openheid leren van meldingen’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 16 november publiceerde. De Inspectie concludeert dat ziekenhuizen vaker calamiteiten melden, waardoor de zorg veiliger wordt.

De Federatie vindt het belangrijk dat medisch specialisten en andere zorgaanbieders zelf het initiatief nemen om deze informatie met elkaar te delen en om acties op dit punt te bundelen. Het openbaar maken van informatie door de Inspectie kan hierop aanvullend zijn. Daarbij is herkenbaarheid van het ziekenhuis of de zorgprofessional onwenselijk om veilig melden mogelijk te blijven maken: het gaat tenslotte om de omstandigheden binnen het zorgproces waarvan men kan leren.

Veilige Meldcultuur

De Inspectie geeft aan dat het aantal meldingen toeneemt omdat ziekenhuizen calamiteiten beter leren herkennen. De toename komt ook doordat de meldcultuur in ziekenhuizen veiliger is geworden. Een recente wijziging van de Gezondheidswet leidt tot actievere openbaarmaking van informatie over calamiteiten door de Inspectie. De Artsenfederatie KNMG heeft mede namens de Federatie Medisch Specialisten en samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gepleit voor afspraken over de wijze waarop het publiek over calamiteiten kan worden geïnformeerd. Zonder dat dit ten koste gaat van een veilige meldcultuur, de privacy van patiënten en zorgverleners, en het beroepsgeheim. Hierover zijn momenteel gesprekken gaande met de Inspectie.