Geen bezwaar biosimilars bij nieuwe patiënten

24 februari 2015
De Federatie Medisch Specialisten ziet geen bezwaren bij het voorschrijven van biosimilars aan nieuwe patiënten. Dat staat in een uitgebreid standpunt over het gebruik van biosimilars. Het standpunt kan door medisch specialisten als praktische leidraad worden gebruikt. Volgens de Federatie zijn biosimilars een gewenste ontwikkeling omdat de middelen even effectief en veilig zijn als het originele biologische geneesmiddel, maar daarnaast vaak goedkoper. Het goed en veilig voorschrijven van biosimilars draagt bij aan de kostenbeheersing in de zorg.

Biologische geneesmiddelen zijn de middelen die worden gemaakt door een levend organisme of daarvan afgeleid, zoals een eiwit. Biosimilars zijn biologische geneesmiddelen die ‘similar’, dus ‘vergelijkbaar’ zijn met de originele biologische geneesmiddelen die al zijn geregistreerd. De effectiviteit en veiligheid is vergelijkbaar, en dus is bij de eerste behandeling het goedkoopste middel vanuit het oogpunt van kostenbeheersing bij nieuwe patiënten de eerste keus, ook als dat een biosimilar is.

Substitutie

Patiënten die al behandeld worden met een biologisch geneesmiddel, kunnen echter niet altijd zomaar overgezet worden naar een biosimilar vanwege het risico op verminderde werkzaamheid of bijwerkingen, dit geldt bijvoorbeeld voor antilichamen. In het standpunt van de Federatie staat dan ook dat alleen onder strikte voorwaarden substitutie kan plaatsvinden, bij voorkeur in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Eerste biosimilar

Inmiddels is het eerste biosimilar op de markt voor het middel Remicade (infliximab), waarvan het patent in februari 2015 verliep. De verwachting is dat de komst van deze en andere generieke varianten van dure geneesmiddelen de behandeling van onder meer reuma, inflammatoire darmziekten en psoriasis op termijn betaalbaarder zal maken.