Frank de Grave stopt als voorzitter Federatie Medisch Specialisten

20 mei 2016

Algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Frank de Grave, heeft tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen aangegeven geen verlenging te wensen van zijn huidige termijn. Deze eindigt op 1 januari 2017.

De Grave, de eerste algemeen voorzitter die zelf geen medisch specialist is, gaf aan dat het na zes jaar voorzitterschap tijd is om het stokje over te dragen. De Federatie Medisch Specialisten bestaat anderhalf jaar en heeft inmiddels een stevig fundament. Daarom is het volgens De Grave nu het moment voor een nieuw gezicht om de medisch specialisten te leiden en de Federatie verder uit te bouwen.

Inmiddels is een benoemingscommissie ingesteld met daarin drie voorzitters van wetenschappelijke verenigingen en drie leden van het Federatiebestuur. Deze commissie zal in juni tijdens de algemene vergadering (waarin alle voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen zitten) een profielschets voorleggen, waarna een opvolger gezocht zal worden. 

Update 20/06/2016:

Inmiddels is de profielschets voorgelegd aan de algemene vergadering. U vindt de profielschets bij dit bericht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bart Heesen, algemeen directeur.