Frank de Grave op Radio 1: Openheid houdt ons scherp

15 december 2016

Op zijn laatste werkdag bij de Federatie Medisch Specialisten was Frank de Grave te gast bij het Radio 1 programma De Ochtend. Tijdens dit afscheidsinterview keek hij terug op zes jaar voorzitterschap en sprak over de ontwikkelingen in de zorg waar hij in die jaren mee te maken kreeg.  

In het interview was er onder meer aandacht voor de noodzaak van psychische hulp aan patiënt en arts na een medisch incident. De Grave: “Los van de vraag waar de fout ligt en of er een schuldige aan te wijzen is, is een medisch incident ingrijpend. Zowel voor patiënt als voor de dokter. Het is goed als zij daar beiden adequate hulp bij krijgen.”

Op artsen ligt de nodige druk omdat medische incidenten breed worden uitgemeten in de media. Niet alleen naar buiten toe is er meer openheid, maar ook intern. De Grave: “Er is sprake van een merkbare cultuurverandering in de afgelopen jaren. Zowel dokters als patiënten zijn kritischer. Medisch specialisten zijn steeds meer bereid om elkaar aan te spreken op hun functioneren. Hoewel er meer medische incidenten in de media komen, is de kwaliteit van zorg eigenlijk alleen maar beter geworden in de afgelopen jaren. Patiënten waarderen de medisch specialistische zorg in Nederland met een 8. Dat is hoog. De zorg is ook echt veranderd. Lag vroeger de nadruk op de vaktechnische kant van het beroep, tegenwoordig is er veel meer aandacht voor communicatie met de patiënt. En dat moet ook.”

In dat kader kwam ook de telefonische opname van gesprekken tussen arts en patiënt weer even ter sprake. Is dat een goed idee? De Grave gaf aan dat artsen hier in principe positief tegenover staan, mits er goede afspraken over worden gemaakt, ook in overleg met Patiëntenfederatie Nederland.

Wat vindt De Grave van de geluiden die opgaan in de politiek om het zorgstelsel te hervormen, bijvoorbeeld door een nationaal zorgfonds op te richten? “Medisch specialisten zitten daar niet op te wachten”, stelt De Grave. “Gooi het zorgstelsel niet weer om, want we zijn juist hard en goed aan het werk met kwaliteit, transparantie, beheersing van zorgkosten en patiëntenparticipatie.”

Na zes jaar geleid te zijn door een voorzitter ‘van buitenaf’, neemt op 1 januari een medisch specialist, cardioloog Marcel Daniëls, het stokje over. De Grave vindt dat een goede stap. “Nu er eenheid is en de Federatie stevig staat, is het goed dat iemand uit de eigen beroepsgroep de leiding krijgt.”

Beluister het radio fragment