Frank de Grave haalt specialisten uit de luwte

23 maart 2012

Voor medisch specialisten volstaat het niet meer om ontwikkelingen in de zorg vanaf de zijlijn te becommentariëren. Voorzitter Frank de Grave van de Orde: “De blik moet naar buiten. Als wij niet onderhandelen, beslissen anderen over ons.” De Grave zegt dat in een vraaggesprek in het maandblad Nefarma. De oud-minister, die in 2010 als eerste niet-medicus het voorzitterschap van de Orde van Medisch Specialisten op zich nam, ziet het als zijn belangrijkste taak om de beroepsorganisatie te positioneren als deelnemer aan het maatschappelijk debat. En wel met open vizier: “Ik vind dat als een zorgeuro efficiënter besteed kan worden, wij daar niet voor mogen gaan liggen omdat het onze portemonnee raakt.”

Discussies over geld vindt De Grave allesbehalve plat. “Het gaat om de vraag hoe we het Nederlandse zorgstelsel, dat internationaal zeer goed staat aangeschreven en heel toegankelijk is, overeind houden. De overheid heeft het geld niet en premies kunnen niet eindeloos omhoog. Er is geen land ter wereld waar zo weinig eigen bijdragen zijn. Dus misschien moeten mensen meer zelf gaan betalen. Maar discussie over doelmatig besteden van 75 miljard zorgeuro’s is altijd beter dan discussie over eigen bijdragen of een kleiner pakket.”
Net als medisch specialisten hebben ook farmabedrijven volgens de Orde-voorzitter een belangrijke taak in het vergroten van de doelmatigheid in de zorg, onder meer door het optimale product voor de optimale prijs te leveren. “Verder moet men transparant zijn over kostenopbouw van producten en zelfs de schijn vermijden dat een patiënt niet het beste pilletje zou krijgen. Wil je als sector dat maatschappelijk debat goed voeren, dan kun je geen distorsies hebben.”

Toch vindt hij dat Nederland niet van de farmaceutische industrie, de ziekenhuizen of de dokters mag verwachten dat zij dit financieringsprobleem alleen oplossen. “Alleen met vergroting van de doelmatigheid red je het niet. De politiek moet wat doen aan het beperken van de vraag.”