Frank de Grave: “Spreken met één stem”

3 november 2016

Op 1 januari neemt Frank de Grave afscheid als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. In Medisch Contact van donderdag 3 november blikt hij terug en vooruit. ‘Dokters zijn vaak eigenwijs, daar hou ik van – ik ben dat zelf ook.’

De Grave bracht – als niet-arts – zes jaar in de Zorgwereld door. Hij zegt daarover in Medisch Contact: “Ik heb het hier zeer naar mijn zin gehad. Ik heb nooit energie hoeven verspillen aan kleine politiek, of over mijn schouder hoeven kijken. Dokters zijn betrokken, hardwerkende mensen. Ze zijn soms scherp in hun kritiek, maar kunnen ook een scherpe reactie verdragen. Nee, de zorg zal niet uit mijn DNA verdwijnen.”

Resultaat door samenwerking

Met de Grave als voorzitter maakte de toenmalige Orde van Medisch Specialisten in 2015 de omslag naar de Federatie Medisch Specialisten. De Grave: ”We moesten één stem laten horen in Den Haag, bij de NZa, de IGZ, de zorgverzekeraars, de patiëntenorganisaties.” Dat meer eenheid vruchten afwerpt, blijkt uit de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. De Grave verwijst daarbij in het interview onder meer naar het feit dat de beroepsgroep niet onder de Wet normering topinkomens valt, dat met de academische ziekenhuizen honderd procent pensioencompensatie is afgesproken, en dat de Federatie met de ggz en andere ziekenhuizen op weg is naar eenzelfde afspraak.

Positieve beeldvorming

“Maar wellicht nog belangrijker” merkt de Grave op: “We wilden af van dat beeld van verdeeldheid en effectiever invulling geven aan de verantwoordelijkheid van de professional. Dat is gelukt. Kijk naar hoe er nu over medisch specialisten wordt geschreven, en vergelijk dat met zes jaar geleden. De toon is soms kritisch, maar overwegend positief. Het gaat veel meer om de inhoud van het vak.”

Regeldruk

Een ander thema waar medisch specialisten de afgelopen jaren mee te maken kregen, was de toenemende regeldruk. De Grave: “De paradox is dat alle partijen in het veld zeggen dat ze minder bureaucratie en meer tijd voor de patiënt willen. Tegelijkertijd moet de zorg transparanter en moet je dus dingen opschrijven, analyseren en duiden. De Federatie gaat onderzoeken hoe medisch specialisten de regeldruk ervaren en waar zij tegenaan lopen. De resultaten maken we bekend nog voordat het nieuwe hoofdlijnenakkoord wordt afgesloten.”

Medisch specialist in the lead

In januari draagt De Grave het voorzitterschap over aan een dokter, cardioloog Marcel Daniëls, momenteel voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie. “Na zorgvuldige afweging is gekozen voor een medisch specialist met ruime bestuurlijke ervaring. Als Federatie willen we de medisch specialist in the lead.”