Financiële banden arts en farmacie openbaar

28 juni 2012

Vanaf 2013 is een centraal transparantieregister beschikbaar. In dit register worden de financiële relaties tussen zorgverleners of instellingen en de farmaceutische industrie openbaar gemaakt.

Als een farmaceutisch bedrijf een arts, instelling of samenwerkingsverband meer dan 500 euro betaalt vanwege dienstverlening of sponsoring, wordt dat vermeld in een centraal transparantieregister. Dit geldt voor alle betalingen op basis van overeenkomsten vanaf januari 2012. De farmaceutische ondernemingen zijn in beginsel verantwoordelijk voor het melden bij het transparantieregister.

In het transparantieregister komen de volgende gegevens te staan:

  • De naam van de betrokken beroepsbeoefenaar, samenwerkingsverband (o.a. wetenschappelijke vereniging, maatschap ed.) of instelling;
  • De naam van het betrokken bedrijf;
  • De aard van de financiële relatie (consultancy, adviesraad, spreker, onderzoek, sponsoring en overig);
  • Het totaalbedrag of toegerekende honorarium dat in het voorgaande jaar is betaald.