Financiële afspraken tussen artsen en farmacie openbaar

19 december 2011

Per 1 januari wordt een nieuwe regeling van kracht waardoor de financiële banden tussen industrie en zorgverleners in 2013 verder openbaar worden. De regeling bestaat uit gedragsregels voor zowel farmaceutische bedrijven als voor beroepsbeoefenaren, voor instellingen en voor samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, zoals wetenschappelijke verenigingen.

De regels verplichten hen om alle betalingen die per farmaceutisch bedrijf per jaar boven € 500,- uitkomen, te publiceren in een centraal register. Het openbaar maken wordt een standaard onderdeel van alle overeenkomsten die artsen en bedrijven met elkaar aangaan.

De OMS vindt het vanzelfsprekend dat er inzicht is in de financiële banden tussen industrie en artsen. Dat de huidige regeling wordt aangepast is dan ook niet meer dan logisch.