Federatiebestuur bezoekt ziekenhuizen

7 juni 2016

Het bestuur van de Federatie bezoekt dit jaar diverse ziekenhuizen om met medisch specialisten en bestuurders in gesprek te gaan over ontwikkelingen op lokaal en landelijk niveau. Inmiddels zijn het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Bernhoven ziekenhuis en het Amphia ziekenhuis bezocht. Voorzitter Frank de Grave, vicevoorzitter Huib Cense en directeur Bart Heesen van de Federatie ontmoetten in dit kader 2 juni jongstleden het coöperatiebestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de raad van bestuur van het Amphia. Er werd gesproken over de inrichting van de zorg en hoe kwaliteit van zorg geoptimaliseerd kan worden.

Patiëntenperspectief als uitgangspunt

Door het ontstaan van het MSB (in het Amphia een gecombineerde coöperatie van medisch specialisten in dienstverband en vrij beroepsbeoefenaren) is er een positieve sfeer ontstaan en groeit het vertrouwen in elkaar. Het Amphia vindt het belangrijk dat zorgverleners ongeacht hun werkvorm meer gaan ‘participeren’ en dus invloed hebben op de keuzes die moeten worden gemaakt. Het uitgangspunt bij het inrichten van de organisatie en bij de nieuwbouw is het patiëntenperspectief. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in 2019 opgeleverd.

Toezicht

Het verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)) op het Amphia ziekenhuis in Breda wordt zeer serieus genomen door de raad van bestuur en de medisch specialisten. Het Amphia is volledig transparant over het hoe en waarom en geeft aan de bevindingen van de IGZ te zien als een belangrijke aansporing om verbeteringen voortvarend uit te voeren. Dat is ook te lezen op hun website.