Federatie zet activiteiten MMV voort

9 december 2015

Op woensdag 9 december organiseerde het KNMG-project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) voor de 6e keer het succesvolle MMV-congres. Tijdens dit congres werd bekendgemaakt dat de Federatie vanaf 2016 de diverse producten van MMV zal borgen en voortzetten.

Het project MMV is in 2010 opgezet om opleiders, aios en andere betrokkenen te ondersteunen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. De afgelopen zes jaar hebben zij een breed palet aan ondersteuning ontwikkeld, zoals het jaarlijkse MMV-congres, een onderwijskundig netwerk van opleidingsondersteuners, diverse workshops, documenten en good practices. Nu de subsidie na zes jaar eindigt, stopt ook het MMV-project.

Congres en digitaal platform

 
De Federatie is van mening dat de opbrengsten van het MMV-project niet verloren mogen gaan. Daarom gaan wij vanaf januari 2016 de ontwikkelde materialen van het project MMV onderhouden en uitbreiden, de organisatie van het MMV-congres overnemen en een digitaal platform ontwikkelen waar aios en opleiders informatie over de medisch specialistische vervolgopleidingen kunnen vinden. Ook de informatie die nu te vinden is op de website van de Opleidingsetalage en de website van het project Specialistenopleiding Op Maat (SOM) zal hier een plaats krijgen.

Voor en door het veld

 
Tijdens het MMV-congres noemde Marianne Ten Kate-Booij, voorzitter van de Raad Opleiding van de Federatie, de MMV-opbrengsten een ‘enorm waardevolle erfenis’. De grote kracht van MMV ligt volgens haar in de wijze waarop ze samengewerkt hebben met opleiders, aios en andere betrokkenen. Deze werkwijze nemen wij zeker over, benadrukte Ten Kate-Booij. Zo zullen we niet alleen met aios en opleiders, maar ook met organisaties als de NFU, NVZ en STZ nauw samenwerken bij de ontwikkeling van het online platform en de organisatie van het MMV-congres 2016.

Het MMV-congres 2016 zal op vrijdag 9 december plaatsvinden. Op deze dag wordt ook het nieuwe online platform gelanceerd.