Federatie start onderzoek onder medisch specialisten naar problemen rond dure therapieën

19 juni 2015

De Federatie Medisch Specialisten maakt zich grote zorgen over de bekostiging van dure behandelingen, in het bijzonder van dure geneesmiddelen. Kees Punt, hoogleraar Interne geneeskunde in het AMC, gaf onlangs in de media aan dat de helft van de darmkankerpatiënten het dure geneesmiddel Avastin tegen darmkanker niet zou krijgen, omdat ziekenhuizen er geen geld voor hebben.

Richtlijnen zijn leidend voor de behandeling van patiënten. De hoge prijs van een geneesmiddel mag nooit een reden zijn om van een richtlijn af te wijken. Daarom start de Federatie binnenkort een ledenpeiling om te achterhalen hoeveel medisch specialisten tegen het probleem aanlopen dat zij om puur financiële redenen een therapie niet kunnen toepassen. Doel is om inzichtelijk te krijgen of medisch specialisten worden beperkt in hun professionele autonomie en welke redenen hieraan ten grondslag liggen. 

Marcel Daniëls, bestuurslid van de Federatie: “Het is voor patiënten al minder wenselijk als zij alleen vanwege de kosten van een geneesmiddel of behandeling naar andere ziekenhuizen moeten worden doorverwezen, maar het is onacceptabel als zij vanwege het geld deze medicijnen of behandeling in het geheel niet krijgen.”

Steeds grotere kostenpost

Met name dure geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost. Elk jaar komen er in hoog tempo nieuwe medicijnen bij. Ziekenhuizen moeten de dure geneesmiddelen betalen uit hun reguliere budget. Tachtig procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan haar patiënten dan dat ze vergoed krijgen. Het bedrag dat niet vergoed wordt varieert van enkele tonnen tot € 4 miljoen per ziekenhuis per jaar, zo maakte de NVZ onlangs bekend. 
De kwaliteit van zorg komt in gevaar als ziekenhuizen de kosten van dure geneesmiddelen niet kunnen betalen. Dat betekent dat medisch specialisten beperkt zouden kunnen worden in de behandelmogelijkheden voor de patiënt en dat de kosten van de behandeling daarmee een onderwerp wordt in de spreekkamer. Dat mag niet gebeuren. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij optimaal behandeld worden. 

Professionele autonomie

Medisch specialisten zijn zich bewust van de noodzaak tot doelmatige keuzes in de zorg en gepast gebruik van behandelingen, waaronder die met dure geneesmiddelen. Tegelijkertijd heeft de medisch specialist als behandelaar de professionele ruimte nodig om (nieuwe) behandelingen en geneesmiddelen in te kunnen zetten bij patiënten die dit nodig hebben. Door de beroepsgroepen worden hiervoor richtlijnen opgesteld waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg het uitgangspunt zijn, naast doelmatigheid van zorg. 

Medisch specialisten die vragen of opmerkingen over dure therapieën hebben, kunnen dit melden aan de Federatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Kennis- en Dienstverleningscentrum op 030-2823666 of mailen naar info@demedischspecialist.nl