Federatie Medisch Specialisten positief over richtlijn Intensive Care zorg

2 juli 2015

De Federatie Medisch Specialisten staat achter de nieuwe richtlijn voor Intensive Care zorg (IC-richtlijn). De federatiepartners NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie) en NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) zijn akkoord met de nieuwe IC-richtlijn. Een kleine meerderheid van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) kon echter niet instemmen met deze richtlijn.

Een werkgroep IC-richtlijn met daarin een vertegenwoordiging uit de NVA, NIV, NVIC en andere wetenschappelijke verenigingen heeft zorgvuldig gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe richtlijn. Dit is een langdurig proces geweest door de vele belangen die door deze richtlijn geraakt kunnen worden. De Federatie draagt het proces nu over aan het Zorginstituut Nederland.

Betere regionale samenwerking

De IC-zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Herziening van de IC-richtlijn was nodig om de patiëntenzorg nog verder te verbeteren door betere regionale samenwerking van de IC’s. De patiënt is in deze richtlijn expliciet centraal gezet. Een patiënt belandt op een Intensive Care afdeling als hij één of meer acuut bedreigde vitale functies heeft, waarbij continue monitoring van zijn lichaamsfuncties nodig is. Intensieve behandeling van een patiënt kan leiden tot herstel van de vitale functies.

De nieuwe richtlijn richt zich op het versterken van de regionale samenwerking, zodat elke IC-patiënt op elk moment de noodzakelijk zorg krijgt op de meest geschikte Intensive Care binnen de eigen regio. Zo staan in de richtlijn adviezen ten aanzien van overleg tussen IC’s, het overplaatsen van patiënten en regionaal kwaliteitsbeleid.

Van niveau 1, 2, 3 naar basis-IC en kern-IC

Momenteel is er sprake van een IC-indeling in drie niveaus, waarbij niveau 1 het laagste niveau IC betreft en niveau 3 het hoogste niveau IC voor de meest complexe zorg. Deze indeling zorgde direct na verschijnen van de vorige richtlijn in 2006 voor veel onduidelijkheid en discussie. Daarnaast had de Inspectie voor de Gezondheid kritische rapporten uitgebracht over de kwaliteit van de IC-zorg. In de nieuwe richtlijn wordt nu uitgegaan van twee niveaus: basis IC-zorg en kern IC-zorg. Op basis-IC’s kan het merendeel van de IC-patiënten behandeld worden. Op kern-IC’s worden extra faciliteiten geboden. Daar kan ook de IC-patiënt met behoefte aan meer dan de basis-IC zorg terecht.