Federatie Medisch Specialisten in gesprek over Zorgakkoorden

16 april 2018

"Verplaats de patiënt niet van de ene naar de andere lijn, maar bouw netwerken rondom de patiënt. Faciliteer die netwerkgeneeskunde en geef ons instrumenten in handen, zoals betere ICT en een goede koppeling tussen de epd’s zodat de 21.000 dokters samen met andere zorgprofessionals de beste zorg aan de patiënt kunnen geven". Dat zei Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten vandaag tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de Zorgakkoorden.

In het regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om de kosten in de medisch-specialistische zorg te beteugelen. Dit moet gestalte krijgen door het maken van afspraken met betrokken partijen binnen vijf zorgakkoorden. De Federatie neemt deel aan de gesprekken om te komen tot een nieuw Hoofdlijnenakkoord (HLA) voor de medisch-specialistische zorg (2019-2022).  Naast een zorgakkoord voor medisch-specialistische zorg is het Kabinet voornemens om ook voor huisartsenzorg, paramedische zorg, wijkverpleging en de ggz zorgakkoorden af te spreken.

Grote vraagstukken

Het belang van een nieuw HLA medisch-specialistische zorg is belangrijk omdat het bij kan dragen aan een focus op kwaliteit van zorg met oog voor de kosten. Er is meer dan ooit een gezamenlijke inzet nodig om de kwaliteit van zorg hoog te houden, omdat de medisch-specialistische zorg een aantal grote vraagstukken heeft liggen door de vergrijzende bevolking, groei van het aantal patiënten met veelal meerdere en steeds ingewikkeldere aandoeningen tegelijk, personeelstekort, beddentekort en groeiende wachtlijsten.

Dichtbij en rondom patiënt

De Federatie pleit voor het organiseren van de zorg dichtbij en rondom de patiënt middels netwerkgeneeskunde. En niet door het verschuiven van de patiënt van de ene naar de andere lijn. Daniëls vroeg om aandacht voor borging van die netwerkgedachte in de verschillende zorgakkoorden, omdat deze door alle vijf akkoorden heen loopt.
Netwerkgeneeskunde is toegesneden op de individuele behoeften van de patiënt, passend, bewezen effectief en doelmatig. De ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt neemt toe als de medisch specialist tijd en ruimte krijgt om te doen waar dokters voor zijn; dokteren. Minder administratieve lasten, betere ICT, goede koppeling tussen de epd’s en meer ondersteuning van de medisch specialist zijn essentieel om de beste zorg te kunnen leveren.

In een position paper benoemt de Federatie de belangrijkste thema's voor de medisch specialist.