Federatie en LAD tevreden met eindbod NFU

16 oktober 2015

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft een eindbod gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in UMC’s. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD vinden het bod tegemoetkomen aan de wensen die ze tijdens de onderhandelingen op tafel hebben gelegd: het geld dat was bedoeld voor werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, blijft voor die groep beschikbaar, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers.

Werknemersorganisaties hebben de afgelopen maanden onderhandeld met de NFU over een oplossing voor de pensioenaftopping. Werknemers die bruto meer dan een ton op jaarbasis verdienen, kunnen sinds dit jaar niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd. De Federatie en de LAD hebben er van meet af aan voor gepleit dat werkgevers het werkgeversdeel van de premie teruggeven aan de werknemers die het betreft. Pensioen is immers uitgesteld loon en werknemers en werkgevers hebben afgesproken daar samen aan bij te dragen.

Volledige compensatie

Na enige druk vanuit de medisch specialisten liet de NFU weten dat standpunt te onderschrijven. Afgelopen zomer bereikten de werknemersorganisaties en de NFU op hoofdlijnen overeenstemming, en werd afgesproken dat de NFU overgaat tot volledige compensatie. Sindsdien is intensief gesproken over de vraag hoe die compensatie precies gaat plaatsvinden. De NFU heeft nu een eindbod gedaan, dat volgens de Federatie en de LAD getuigt van goed werkgeverschap. In het eindbod staat dat de tegemoetkoming eenmalig, duurzaam en structureel in de salarisschalen wordt verwerkt: de beste oplossing, omdat de terugbetaling daarmee ook in de toekomst geborgd is.

Bovendien is de oplossing budgetneutraal: het gaat dus niet ten koste van andere werknemers. Daarnaast is afgesproken dat de NFU, voor het geval de aftoppingsgrens verder wordt verlaagd, een open en reëel overleg wil voeren over de gevolgen. Het bod dat nu voorligt, schept dus een belangrijk precedent.