Evaluatieonderzoek naar de effecten IFMS

15 december 2011

IQ healthcare gaat in opdracht van de Orde een evaluatieonderzoek uitvoeren naar de praktische toepasbaarheid en toegevoegde waarde voor kwaliteitsverbetering van het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS).

Doel evaluatieonderzoek

De Orde wil komen tot een landelijk functionerend en bruikbaar IFMS-systeem. De effecten van IFMS zijn nog niet op grote schaal onderzocht. Naast concrete verbeterpunten in het systeem, hoopt de Orde ook aan te tonen dat IFMS niet alleen zinvol is voor zelfreflectie en verbetering van het functioneren van de medisch specialist, maar ook degelijk bijdraagt aan een verbetering van de zorg in het algemeen. Centrale vragen


Centraal in het evaluatie onderzoek staan praktische toepasbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende methoden van IFMS. Daarnaast wordt onderzocht of IFMS inderdaad bijdraagt aan het professionele functioneren. Wordt IFMS geaccepteerd en heeft het educatieve impact? En tot slot, heeft IFMS impact op de resultaten van de zorg?Start onderzoek

 
De komende maand wordt het onderzoek gestart. Medisch specialisten zullen gevraagd worden mee te werken. Uiteraard is medewerking geheel vrijwillig en is de anonimiteit van alle onderzoekgegegevens gewaarborgd. 

 

Instelling werkgroep

 
Een werkgroep wordt zeer binnenkort ingesteld, die zal bestaan uit een gewogen vertegenwoordiging vanuit de wetenschappelijke verenigingen. Deze zal de voortgang bewaken en op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar verwachting in 2011 een eindadvies formuleren en presenteren aan de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit.